Woningcorporatie eist 194 miljoen

ROTTERDAM, 2 AUG. De woningcorporatie De Samenwerking uit Capelle aan den IJssel heeft gisteren in een kort geding voor de Rotterdamse rechtbank 194 miljoen gulden schadevergoeding geëist van het ministerie van VROM en de gemeente Capelle aan den IJssel.

Volgens De Samenwerking is de schade ontstaan doordat zowel het ministerie als de gemeente stelselmatig hebben geweigerd de corporatie financieel gezond te maken.

De Capelse woningcorporatie, die zo'n 2.800 huurwoningen beheert, verkeert in grote problemen. Het tekort bij De Samenwerking dreigt volgens de corporatie de komende jaren op te lopen tot ruim 350 miljoen gulden. De Samenwerking wijt dat aan de lage huren en het afbouwen van overheidssubsidies. De advocaat van Capelle aan den IJssel, J. Scheifferfs, suggereerde gisteren dat de corporatie niet goed geleid wordt. Gemeente en Rijk hebben dat in het verleden overigens steeds ontkend.

De Samenwerking verwijt het ministerie van VROM en de gemeente Capelle dat ze afspraken niet nakomen. Bij de oprichting van De Samenwerking in 1986 zou zijn overeengekomen dat de overheden zouden helpen bij het financieel gezond maken van de corporatie. De gemeente en het Rijk menen dat zij slechts een eenmalige bijdrage van 15 miljoen gulden hebben toegezegd. Landsadvocaat A. van der Kragt zei gisteren dat de overheden woningbouwverenigingen niet “koste wat kost” overeind houden.

Volgens VROM moet de corporatie een beroep doen op het centraal fonds voor de volkshuisvesting. De Samenwerking wijst dit van de hand, maar heeft al wel een aanvraag lopen. Het fonds wordt gevoed door de corporaties. Het is onjuist om huurders van andere corporaties voor de tekorten te laten opdraaien, meent De Samenwerking.

Uitspraak volgt op 15 augustus.