Vlag uit

Zelden is een fout zo voluit toegegeven en rechtgezet. Als de subsidie voor het Amsterdam Baroque Orchestra op het huidige niveau zou worden gehandhaafd, zoals de Raad voor Cultuur in mei heeft geadviseerd aan staatssecretaris Nuis, zou het ensemble - als gevolg van het verlies van een belangrijke sponsor - alleen nog maar cd's kunnen maken en niet meer in staat zijn concerten te geven.

Dat had de raad zich niet gerealiseerd; men heeft zich naar eigen zeggen te veel laten leiden door 'de wellicht te lichtzinnige inschatting dat het orkest er nog wel in zou slagen tijdig een nieuwe sponsor aan zich te binden'. En daarom wordt de staatssecretaris alsnog aangeraden 'zodanige maatregelen te nemen' dat het orkest kan blijven concerteren.

De passage over het Amsterdam Baroque Orchestra staat op pagina 11 van een 18 pagina's tellende reeks 'aanvullingen en correcties' op het advies dat de raad in mei uitbracht over de subsidie-aanvragen van maar liefst 489 culturele instellingen. Vanzelfsprekend leverde dat advies veel brieven op, vooral van instellingen die het er niet mee eens waren. Alle reacties die vóór 1 juli binnenkwamen, zijn in de nieuwe brief aan Nuis verwerkt. In de meeste gevallen blijft de raad vasthouden aan zijn eerdere oordeel: 'De reactie(s) op het advies geeft/geven geen aanleiding tot bijstelling ervan.' Maar hier en daar wordt iets meer uitgelegd, genuanceerd of bijgesteld.

Zo kan de schrijversvakschool 't Colofon nu lezen waarom de raad daarin vooral een onderwijsinstelling ziet - en geen werkplaats die in aanmerking kan komen voor een structurele subsidie uit het cultuurbudget. Ook het advies over de subsidie-verlaging voor Maatschappij Discordia wordt nader verklaard: men blijkt de toneelgroep op één (financiële) lijn te hebben gesteld met Rieks Swarte, Alex d'Electrique, Mug met de Gouden Tand, Griftheater en andere ensembles rond één artistiek leider. De foutieve vermelding van de standplaats van toneelgroep De Branding wordt gecorrigeerd: niet IJmuiden, zoals de raad in mei schreef, maar Beverwijk. De eerdere rapportage over de activiteiten van het Internationaal Opera Centrum Nederland was 'niet geheel zorgvuldig'. En ten onrechte werd het RO-Theater geprezen voor l'Histoire du soldat, terwijl dat Pinocchio had moeten zijn.

Het zijn, kortom, geen ingrijpende correcties. Alleen bij het Amsterdam Baroque Orchestra kon de vlag uit; alle andere betrokkenen blijken vergeefs te hebben geprotesteerd. Maar belangrijker is het feit dat de raad bereid is geweest op de reacties te reageren en hier en daar meer duidelijkheid te verschaffen. Het gaat zelfs nog verder, want de staatssecretaris is beloofd dat er eind september of begin oktober een reactie te verwachten is op de boze brieven die ná 1 juli binnenkwamen - op tijd voor de behandeling van Nuis' cultuurnota in het parlement.

Adviescommissies krijgen het meestal zwaar te verduren, omdat op elk van hun oordelen wel iets af te dingen valt. Ook de adviezen van de Raad voor Cultuur (bijvoorbeeld over toneelgroep De Appel) zijn allerminst boven alle kritiek verheven. Maar als zo'n college zich vervolgens bereid toont tot verhelderen, nuanceren en in één geval zelfs van mening te veranderen, mag dat óók in de krant.

    • Henk van Gelder