Station Roosendaal van monumentenlijst

BREDA, 2 AUG. De gemeente Roosendaal moet het stationsgebouw van de monumentenlijst halen. De president van de rechtbank in Breda heeft de gemeente donderdag opgedragen het deze zomer genomen besluit het station van al te grote veranderingen te vrijwaren, ongedaan te maken.

Met het vonnis in kort geding stelt de rechter de Nederlandse Spoorwegen in het gelijk. De NS had het geding aangespannen, omdat plaatsing van het station op de monumentenlijst de slagvaardigheid ten aanzien van de exploitatie ervan ernstig zou kunnen schaden.

Door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst zijn voor sloop of wijziging van de bestemming speciale vergunningen nodig. Daardoor wordt het de NS erg moeilijk gemaakt door de langdurige procedures om flexibel in te springen op veranderingen in de markt, aldus een woordvoerder.

In Roosendaal richten de grieven van de NS zich op de plaatsing van het gehele stationsgebouw op de lijst. Het oude gedeelte uit 1906 en de karakteristieke perronkappen mogen daar van NS gerust op staan. Maar de rest van het station, de perrons, de locomotievenloods, het seinhuis en de fietsenstalling horen volgens de Spoorwegen niet op de lijst thuis. Volgens de rechter heeft de gemeente Roosendaal het besluit onvoldoende gemotiveerd. De beweegredenen voor plaatsing op de lijst zijn niet duidelijk.

De rechtbank heeft overwogen de vernietiging van het omstreden besluit te beperken tot dat gedeelte van het station waartegen het beroep van de NS zich speciaal richtte. Maar in verband met de onderlinge samenhang is het volgens de uitspraak meer aangewezen, dat de gemeente over het gehele complex een nieuwe beslissing neemt. (ANP)