Run op kredietregeling elektronische diensten

Meer dan vijftig bedrijven hebben een aanvraag ingediend voor de Kredietregeling Elektronische Diensten-ontwikkeling (Kredo). Het gaat niet alleen om het aanbieden van informatie, maar ook om ontspanning door bij voorbeeld video on demand (het oproepen van beelden op het scherm).

Het ministerie verstrekt kredieten van 40 procent van de projectkosten met een maximum van vier miljoen gulden. Terugbetaling is afhankelijk van het succes van het project.

Voor dit jaar is twintig miljoen gulden uitgetrokken. Voor de eerste tender was acht miljoen beschikbaar. Bedrijven kunnen nu inschrijven voor de tweede tender van twaalf miljoen gulden.