Politie vindt snel moeder vondeling

AMSTERDAM, 2 AUG. De politie heeft gisteren de moeder opgespoord van de vondeling die dinsdag in Maarssen door een vrouw werd aangetroffen in een vuilcontainer. De 23-jarige moeder, die volgens de politie een verwarde indruk maakt, heeft verklaard dat zij het kind direct na de geboorte in de container heeft gestopt.

De vrouw wil zelf het kind aangeven bij de burgerlijke stand. Daarom hoeven de officier van justitie, de burgemeester van Maarssen en agenten zich niet langer het hoofd te breken over een geschikte naam voor het kind.

Vroeger werden vondelingen vaak vernoemd naar de vindplaats of de functie van de vinder van het kind. Dat resulteerde dan in namen als Van der Stoep, Van der Brug of Admiraal. Soms maakte men zich er gemakkelijk van af en kreeg het kind eenvoudigweg de naam Vondeling toebedeeld.

De naamgeving van vondelingen is wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als de moeder van het kind niet wordt gevonden, moet de burgemeester van de plaats waar de vondeling is aangetroffen binnen drie dagen aangifte doen bij de ambtenaar van de burgelijke stand. Die neemt op aanwijzing van het Openbaar Ministerie in de geboorteakte een voorlopige voor- en achternaam op. Bij Koninklijk Besluit krijgt het kind, als het voordien niet is geadopteerd, vervolgens een definitieve voor- en achternaam.

Volgens S. van de Poel van de Raad voor de Kinderbescherming van het district Noord-West wordt het aantal vondelingen in Nederland niet geregistreerd. Zij denkt dat het er jaarlijks gemiddeld een à twee zijn. “Vroeger waren het er meer. Door de komst van de pil en veranderde sociale omstandigheden is het aantal vondelingen echter afgenomen”, zegt zij. Met de naamgeving van een vondeling heeft de Raad voor de Kinderbescherming geen enkele bemoeienis.