Oost-Nederland mag bezuinigen op fysiotherapie

ALMELO, 2 AUG. Zorgverzekeraar Oost-Nederland kan niet verplicht worden opnieuw te onderhandelen met een groep fysiotherapeuten in de regio, die zich benadeeld voelen door de bezuinigingsplannen van de verzekeraar. President J. Inden van de rechtbank in Almelo meent dat een dergelijke verplichting 'niet redelijk' en 'niet zinvol' is.

Voor de rechtbank in Almelo deed Inden vanochtend uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door twee regionale verenigingen van vrij gevestigde fysiotherapeuten in Twente en Oost-Gelderland. De fysiotherapeuten willen dat Oost-Nederland de bezuinigingsplannen (ter grootte van 10,4 miljoen gulden) intrekt, die betekenen dat 17 therapeuten de praktijk moeten sluiten, terwijl 150 van de in totaal 450 andere fysiotherapeuten een kleiner contract krijgen.

Oost-Nederland wil bezuinigen op de kosten van fysiotherapie, omdat die in deze regio 20 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. De plannen van Oost-Nederland komen bovenop de zogeheten Borst-maatregel, waardoor verzekerden sinds dit voorjaar aanspraak kunnen maken op maximaal negen behandelingen per niet-chronische aandoening per jaar. De plannen van Oost-Nederland zijn besproken in een commissie van overleg, die evenwel niet tot overeenstemming kon komen.

Rechtbank-president Inden is, zo bleek vanochtend in Almelo, van mening dat het geschil over de inhoud van de plannen te ingewikkeld is om daarover in kort geding uitspraak te doen. Volgens Inden heeft Oost-Nederland in beginsel een contractvrijheid en kan dus in principe het contract van elke fysiotherapeut beëindigen. Die vrijheid wordt beperkt door de bijzondere positie die een ziekenfonds als Oost-Nederland inneemt.

De verzekeraar heeft de fysiotherapeuten eind juni laten weten dat de nieuwe contracten zouden ingaan op 1 juli. Die termijn, aldus Inden, is onredelijk kort. “Gelet op de veelal langdurige relatie tussen fysiotherapeuten en Oost-Nederland, die in de voorgaande jaren steeds zonder veel veranderingen is verlengd, is de president van mening dat Oost-Nederland bij de opzegging en wijziging van de overeenkomsten een redelijke termijn in acht had moeten nemen”, aldus de uitspraak. Inden heeft nu bepaald dat alle therapeuten hun werkzaamheden volgens de oude contractvoorwaarden mogen blijven uitoefenen tot 1 januari 1997. Dit geeft hun, volgens Inden, de gelegenheid desgewenst een bodemprocedure aanhangig te maken.

Verzekeraar Oost-Nederland toonde zich vanochtend 'zeer tevreden' over de uitspraak van Inden.