Ontslag voor vijf dansers Scapino Ballet

ROTTERDAM, 2 AUG. De leiding van het Scapino Ballet in Rotterdam heeft vijf dansers ontslag aangezegd. Problemen met deze medewerkers zijn volgens zakelijk leider Harald Moes van het Scapino Ballet de aanleiding voor het besluit.

Hoewel de ontslagen medewerkers bijna een kwart van het tableau vormen, ontkent Moes dat het om een collectief ontslag gaat. Hij wil niet ingaan op de aard van de moeilijkheden maar benadrukt dat het om individuele problemen gaat en dat er dus geen sprake is van collectief ontslag. Overigens zouden nog eens drie andere dansers het advies hebben gekregen om te kijken naar een andere baan.

De problemen hebben volgens de Kunstenbond FNV wel degelijk te maken met een collectief conflict dat al enkele maanden speelt binnen de 21 dansers tellende dansgroep.

Die onrust wordt volgens de vakbond veroorzaakt door een te hoge werkdruk, te weinig tijd voor repetities en slechte communicatie tussen de dansers en de leiding.

“In juni hebben alle dansers een brief ondertekend waarin dergelijke bezwaren aan de orde kwamen,” zegt N. Beltman van de Kunstenbond. Het conflict zou zich verscherpt hebben door de slechte organisatie van de tournee door Duitsland, waarvan de groep maandag is teruggekeerd. De dansers waren ondergebracht in jeugdherbergen zonder douches en de openluchtpodia hadden geen kleedkamers.

Bij terugkeer werd de vijf mensen die worden ontslagen - twee mannen en drie vrouwen - in afzonderlijke gesprekken te verstaan gegeven dat zij 'het artistieke proces' verstoren.

“Ze hebben kennelijk een te grote mond en zijn te lastig,” meent Beltman. Hij kondigt aan dat de bond de ontslagen zal aanvechten zodra alle betrokkenen eind augustus van vakantie terug zijn.

Gisteren vond overleg plaats tussen de leiding van Scapino en de FNV-bond. Beltman had gehoopt dat het conflict gesust kon worden en dat de leiding zich iets van de kritiek had aangetrokken, maar het gesprek leidde tot niets.

Beltman: “Er is voltallig kritiek geuit. Vijf mensen worden ontslagen en drie anderen kunnen beter naar een andere betrekking gaan uitkijken. Dan is er toch wat gebeurd, hoe verklaar je dit anders?”

Volgens Harald Moes echter was de enige reden voor de bespreking een persbericht dat de Kunstenbond FNV een dag eerder naar enkele media had gestuurd. Daarin staan problemen vermeld die de dansers tijdens de tournees door Duitsland en Brazilië hebben gehad.

“Dat raakt kant noch wal. Er staan grove onjuistheden in en dat neem ik de bond erg kwalijk,” zegt een uiterst boze Moes. “En op individuele ontslagen geef ik geen commentaar.”

De betrokken dansers zijn met vakantie. (ANP)