Na bewijs voor BSE-besmetting koe op kalf; Exportverbod op Brits vlees wellicht verlengd

BRUSSEL, 2 AUG. De versoepeling van het exportverbod op Brits rundvlees dreigt langer te duren dan verwacht, nu uit Brits onderzoek is gebleken dat de 'gekke-koeienziekte' (BSE) overdraagbaar is van koe op kalf.

Het is de zoveelste klap voor de Britse premier, John Major, die al maanden door de 'rundvleescrisis wordt getergd. Hij had aangekondigd dat het exportverbod deze herfst al zou worden verlicht.

Groot-Brittannië zal zijn slachtprogramma voor mogelijk met BSE besmette runderen heroverwegen. Dat verklaarde gisteren de Britse veterinair deskundige Keith Meldrum aan zijn Europese collega's in Brussel.

De voorzitter van het veterinair comité, de Deen Lars Hoelgaard, waarschuwde gisteren dat een verhoging van het aantal te slachten runderen het gefaseerd opheffen van het wereldwijde exportverbod op Brits rundvlees zou kunnen vertragen. Op de Europese top midden juni in Florence werd overeengekomen dat de Britten zo'n 120.000 runderen geboren voor 1989 en mogelijk met BSE besmet, zou slachten. Maar toen werd er nog van uitgegaan dat BSE-besmetting optreedt via voeder waarin besmet slachtafval van dieren is verwerkt. Groot-Brittannië verbood het gebruik van dit voer in 1988.

Uit een gisteren door Londen aan de Europese Commissie aangeboden onderzoek, blijkt dat van 273 kalveren geboren uit moeders met BSE, 42 besmet waren met de dodelijke ziekte. Van de 273 kalveren van BSE-vrije koeien, waren slechts 13 besmet. “Dit levert bewijs dat het risico van overdracht door de moeder ongeveer 10 procent is voor met BSE besmette koeien waarvan de kalveren zijn bestudeerd”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek naar koe-op-kalf overdracht, uitgevoerd door het Britse veterinair laboratorium in Weybridge, is nog niet afgerond. Ruim zestig dieren moeten nog worden onderzocht, maar volgens de onderzoekers zullen deze de uitslag niet wezenlijk beïnvloeden. De wetenschappers weten niet hoe de overdracht plaatsheeft - voor, tijdens of na de geboorte. De resultaten van het onderzoek zouden volgens Londen geen gevolg hebben voor de geldende aanbevelingen voor de consumptie van melk, vlees en andere Britse runderprodukten. De Europese Commissie heeft het onderzoek voorgelegd aan haar eigen wetenschappers.

Een commissiewoordvoerder sluit niet uit dat Londen zijn slachtprogramma moet aanpassen, maar “we hebben meer tijd nodig om te reageren”. De Commissie heeft evenmin aangegeven welke invloed het onderzoek zal hebben op het geleidelijk opheffen van het exportverbod op Britse rundvleesprodukten. Op de top van Florence werd besloten het exportverbod in vijf stappen op te heffen, maar er werden geen data aan verbonden.

Volgens de Nederlandse veterinair Stan van der Meijs, lid van het permanent veterinair comité, moet de Europese Commissie haar omstreden besluit voor de versoepeling van het exportverbod op Brits stierensperma opnieuw bestuderen. De Commissie nam dit besluit begin juni, tegen de zin van zes Europese lidstaten.

Vooral de Benelux, met Nederland voorop, verzette zich tegen het vrijgeven van sperma. Het Nederlandse Produktschap Vee en Vlees vindt nu dat de versoepeling voor rundersperma onmiddellijk moet worden teruggedraaid, vooral om onrust bij de consument en verder dalende vleesconsumptie te voorkomen.

De Nederlandse minister van Landbouw, Van Aartsen, werd dit voorjaar ernstig gekritiseerd toen hij besloot zo'n 60.000 uit Groot-Brittannië afkomstige kalveren te vernietigen. De Europese Commissie wilde Nederland hiervoor aanvankelijk niet compenseren. Het gisteren gepresenteerde onderzoek geeft Van Aartsen gelijk, zo stelde gisteren veterinair Van der Meijs. “Het betekent dat de Nederlandse maatregelen volkomen juist waren.”

De Europese Commissie stelde het wereldwijde exportverbod op Brits rundvlees in maart in, nadat de Britse regering meldde dat er mogelijk een verband bestaat tussen BSE en de voor mensen dodelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob. De rundvleesconsumptie in de Europese Unie is sindsdien gedaald met gemiddeld 11 procent.

    • Birgit Donker