Lang haar (2)

Wij houden samen een krijgsmacht op de been die als uiterste middel dodelijk geweld dient te gebruiken als onze democratie dat nodig acht. Om met deze verantwoordelijkheid om te gaan is discipline nodig. En “er is maar een soort discipline; perfecte discipline” om een militair genie, generaal Patton, te citeren.

De mentaliteit, en daarmee ook het uiterlijk van een militair, heeft wel degelijk met zijn prestaties en zijn invloed op zijn omgeving te maken. Op het internationale krijgstoneel, en dat is toch het werkterrein waar onze krijgsmacht met dodelijk geweld te maken heeft, boezem je met lang haar en/of oorbel geen ontzag in. En als je al niet de discipline bezit om jezelf te conformeren, kan onder grote druk het gebrek aan discipline fataal worden. Het is terecht de zaak, nee de plicht van de leiding van de krijgsmacht dit te voorkomen.

    • Peter J.K. Hendrikx