Lang haar (1)

Het is terecht dat de bevelhebber der luchtmacht lange haardracht en het dragen van sieraden verbiedt. Het is de plicht van elke commandant er zorg voor te dragen dat de aan hem toevertrouwde manschappen een maximale overlevingskans hebben in gevechtsomstandigheden.

Daarvoor is nodig dat een soldaat niet alleen beschikt over een juiste lichamelijke geoefendheid en militair technisch zijn vak volledig beheerst, maar ook een sterk psychisch incasseringsvermogen heeft.

Het dragen van haar tot op het middel heeft als gevolg dat de soldaat niet inzetbaar is onder gevechtsomstandigheden, namelijk het voortbewegen door het terrein, gasmaskerdracht, snel verlaten van voertuigen, bedienen van wapens.

Vermaatschappelijking van de krijgsmacht dient met terughoudendheid te worden bezien. Het ultieme offer dat van een militair gevraagd kan worden, namelijk zijn leven, vereist een geheel andere benadering dan hetgeen in de burgermaatschappij gebruikelijk is.

    • Oud-Reserve Luitenant-Kolonel der Infanterie
    • G.H. Bischot