Hubert Lampo

Bas Heijne stelt in zijn artikel over De komst van Joachim Stiller van Hubert Lampo (CS 19 juli) dat het magisch-realisme onder meer gekenmerkt wordt door het besef dat 'een onzichtbare dimensie zich af en toe laat zien in onze alledaagse levens'. Iemand die zulke zinnen construeert, past het niet om de schrijver te verwijten dat hij 'vlakke zinnen aaneen rijgt'.

Dat Heijne Lampo verwijt dat hij de Bijbel als trukendoos hanteert, bewijst dat hij Lampo en het magisch-realisme niet begrepen heeft of zich niet verdiept heeft in de vraag hoe de roman 'Joachim Stiller' tot stand gekomen is. De schrijver heeft meermaals uitgelegd dat de roman onder zijn handen gegroeid is en dat hem pas achteraf de nadrukkelijke analogie met de verkondiging van de komst van de Messias opviel.

Van iemand die niets van het magisch-realisme begrijpt is het wel zeer ongepast om een van de meest vooraanstaande schrijvers van verraad aan de geest van de literatuur te betichten. Zeker als hij ook nog vindt dat een misselijk makend plagiërend boek als De Celestijnse belofte verbluffende profetieën bevat.

    • H.Ter Horst