Frans Hals

In het CS van 26 juli schrijft Lien Heyting aan het slot van haar artikel over Musée Jacquemart-André over een schilderijtje van een lachende jongen, met monogram FH gesigneerd en stelt de vraag: wat te denken van de toeschrijving aan Judith Leyster?

Welnu, het antwoord kan luiden Hals noch Leyster maar een kopie naar - waarschijnlijk - een schilderij van Jan Miense Molenaar. Ook mevrouw André-Jacquemart tastte wel eens mis, al zijn we wel in Haarlem gebleven. Meer hierover is bijvoorbeeld te vinden in het standaardwerk van Seymour Slive (Phaidon 1972), deel III, blz. 128. Overigens een heerlijk artikel!

    • Alphen A.D. Rijn
    • Haiko Smid