Drastische groei werk in laagste functies

DEN HAAG, 2 AUG. De werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt is vorig jaar drastisch toegenomen. Vergeleken met 1994 werkten 40.000 mensen, ofwel 11 procent, meer mensen in beroepen waarvoor geen diploma nodig is, zoals glazenwasser en postsorteerder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 'Enquête Beroepsbevolking' wordt over twee weken gepubliceerd en maakt onderscheid tussen verschillende 'beroepsklassen': elementaire beroepen (lader, losser, schoonmaker), lagere beroepen (postbesteller, vrachtwagenchauffeur, bewaker, kelner, winkelbediende), middelbare, hogere en wetenschappelijke beroepen. Voor de middelbare beroepen (rij-instructeur, automonteur, belastingambtenaar, bibliotheekassistent, leidstervan een crèche) is een opleidingsniveau nodig van ten minste Havo, VWO of MBO, voor de elementaire beroepen alleen lager onderwijs.

In de elementaire beroepen waren in 1995 in totaal 400.000 mensen werkzaam. In 1993 ging het nog om 360.000. Volgens een woordvoerder van het CBS is deze stijging de grootste van de afgelopen tien jaar, maar is wel sprake van een 'schoksgewijze' trend. Omdat alleen vaste arbeidsrelaties zijn geïnventariseerd, zijn bij de groei van het afgelopen jaar “waarschijnlijk weinig” zogeheten Melkert-banen betrokken.

Een omgekeerde trend is zichtbaar voor de categorie lagere beroepen, waar de werkgelegenheid opnieuw afnam, met bijna twee procent tot 1,5 miljoen mensen. In 1985 werkten in de categorie elementaire beroepen 330.000 mensen. In de lagere beroepen werkten in dat jaar 1,6 miljoen mensen.

Overigens komt de toename in de categorie elementaire beroepen nauwelijks ten goede aan mensen met alleen lager onderwijs. Vooral mensen met een lbo-diploma vonden in deze beroepen een baan.

Bij de middelbare beroepen steeg de werkgelegenheid met ongeveer 70.000 mensen, ruim drie procent. In deze grootste beroepsklasse werken nu 2,4 miljoen mensen. Ook in de hogere en wetenschappelijke beroepsklassen steeg de werkgelegenheid.