De konijnenvanger

Konijn was weg! Zijn theekopje was gebroken en zijn stoel was omgevallen. Er moest wel wat ergs gebeurd zijn!

Lila en Harig vonden al snel een paar aanwijzingen. Boeken en een pluizebloem. Nu wisten ze waar ze moesten zoeken, want pluizebloemen groeien alleen in het engebeestenbos.

'Is dat engebeestenbos erg eng' vroeg Lila aan Harig. 'Ja' zei Harig dus geef mij maar een hand'

Lila en Harig liepen door het engebeestenbos. Konijn was er niet. Wel enge beesten. Ze zag ze niet maar je wist dat ze jou wel zagen. Er groeiden ook veel pluizebloemen.

    • Violette Belzer