De Gouverneur, C.J.M.A. van Rooy 1912 - 1996

Gouverneur van Limburg. De speciale benaming van de commissaris der koningin in de zuidelijkste provincie van Nederland paste uitstekend bij de gisteren op 84-jarige leeftijd overleden Charles van Rooy; de vader van de oud-CDA-staatssecretaris van buitenlandse handel en het huidige Tweede-Kamerlid Yvonne van Rooy. Hij was eerder afgezant van de koning dan voorzitter van het college van GS. Zijn hart lag bij het openbaar bestuur, niet bij de politiek.

Op 26-jarige leeftijd was hij al burgemeester, van Hontenisse in Zeeuws Vlaanderen, waar de Duitsers hem in 1943 ontsloegen. Dat hij door het ambt gegrepen was, bleek al uit zijn dissertatie die een vergelijking inhield tussen de burgemeester in Nederland en die in Nederlands Indië.

Rooy kwam voort uit het katholieke establishment. Voormannen uit de katholieke beweging kwamen vaak over de vloer bij zijn vader in Amsterdam. Toen Van Rooy via Etten Leur en Venlo in 1957 burgemeester van Eindhoven werd kon hij mensen als De Quay, Beel en Luns tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen. Dat vriendschap ook verplicht, merkte Van Rooy in 1959 toen De Quay een dringend beroep op hem deed naar Den Haag te komen om minister te worden. Het was tegen zijn zin. “Ik wilde die baan niet, maar De Quay liet mij onomwonden weten dat het kabinet er niet zou komen als ik niet meedeed”, zei Van Rooy in 1977 in een gesprek met het Dagblad van Noord Limburg.

Zijn ministerschap van sociale zaken en volksgezondheid werd geen succes. De KVP-fractie in de Tweede Kamer greep in 1961 de zwakke verdediging van Van Rooy van het kinderbijslag-wetsontwerp aan om hem te laten vallen. In 1962 werd Van Rooy burgmeester van Heerlen om twee jaar later te worden benoemd als gouverneur van Limburg.

Tijdens zijn gouverneurschap werden de mijnen gesloten. Als een persoonlijke verdienste beschouwde Van Rooy de totstandkoming van vliegveld Beek. Deze luchthaven werd in Limburg alom beschouwd als zijn troetelkind. Of dit ooit nog een volwaardig regionaal vliegveld wordt, zal het huidige kabinet binnenkort beslissen.