Van Mierlo verwacht meer geld voor Borst

DEN HAAG, 1 AUG. Vice-premier Van Mierlo verwacht dat het budget van minister Borst (Volksgezondheid), beiden D66, nog in deze regeerperiode wordt bijgesteld. Volgens Van Mierlo is het budget van Borst “te krap”. Hij zegt dat in een vraaggesprek met het weekblad HP/De Tijd van deze week.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de kosten van de gezondheidszorg met maximaal 1,3 procent mogen groeien. Minister Borst gaat dit jaar met ongeveer 1 procent, 700 miljoen gulden, over dit percentage heen. Deze overschrijding wordt ten dele gecompenseerd door meevallers in de sociale zekerheid, maar Borst moet ook zelf besparingen doorvoeren in de zorgsector. Waarschijnlijk zal de bewindsvrouw korten op budgetten van ziekenhuizen en instellingen.

Volgens Van Mierlo wordt het 'groeipercentage' dit jaar niet meer aangepast. De besprekingen over de begroting voor 1997 zijn immers bijna afgerond. Hij zegt dat het budget nog wel “deze regeerperiode wordt bijgesteld naar het niveau dat minister Borst wil.”

Fractieleider Wolffensperger (D66) drong er in mei op aan dat voor de begroting van volgend jaar 300 miljoen gulden meer beschikbaar komt voor de gezondheidszorg. Het groeipercentage moest volgens hem worden verhoogd tot 1,8 procent.

De regeringspartijen PvdA en VVD en oppositiepartij CDA lieten toen weten de uitgaven niet te willen aanpassen. Zij menen dat winst kan worden geboekt door een doelmatiger werkwijze in de zorg. PvdA en VVD namen voor het zomerreces in de Tweede Kamer volledig afstand van coalitiegenoot D66 die voor meer 'tolerantie' pleit bij de uitgaven voor de gezondheidszorg.

Ook premier Kok vindt het “te gemakkelijk” om het budget te verruimen. Hij meent dat de tekorten op volksgezondheid moeten worden aangepakt door de sector zuiniger te laten werken, zei hij in juni in reactie op het pleidooi van Wolffensperger.