Toch regeling voor patiënten Schat

LEEUWARDEN, 1 AUG. Op de valreep is er een oplossing gevonden voor de ziekenfondspatiënten van huisarts S. Schat uit Sint Nicolaasga. Ze kunnen zich aanmelden bij de Groninger ziektekostenverzekeraar RZG. Het RZG heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Schat en de patiëntenverenigingen Sint Nicolaasga en Woudsend.

De ziekenfondsen De Friesland en ANOZ zegden het tijdelijk contract met Schat per 1 augustus op, omdat hij geen kwalitatief goede zorg zou verlenen. Hij had geen goede waarneemregeling en liet zich niet zien op bijscholingscursussen, aldus De Friesland. Schat zat in april veertien dagen vast op verdenking van onzorgvuldige levensbeëindiging van een 72-jarige kankerpatiënte in verzorgingshuis Doniahiem in Sint Nicolaasga. De euthanasiekwestie zou geen rol hebben gespeeld bij het besluit van De Friesland en ANOZ om behandelingen van ziekenfondspatiënten per 1 augustus niet meer te vergoeden.

De patiënten van Schat spanden vorige week een kort geding aan. Ze zijn erg te spreken over hun arts en weigeren naar zijn opvolger te gaan, die door de Friesland en ANOZ werd aangetrokken. Voor de Leeuwarder rechtbank eisten ze dat de ziekenfondsen de consulten van Schat zouden blijven vergoeden. De rechter stelde hen echter in het ongelijk.

Schat kondigde gisteren aan zijn ziekenfondspatiënten desnoods gratis te zullen behandelen. Hij wilde niet dat ze de dupe zouden worden van het conflict tussen hem en de ziektekostenverzekeraars. De patiënten richtten zich de afgelopen dagen tot de Groninger zorgverzekeraar. Die heeft nu een tijdelijk contract gesloten met Schat dat loopt tot 1 januari 1997. In de overeenkomst verklaart de arts dat hij zal zorgen voor een goede waarneming en dat hij zich deugdelijk zal bij- en nascholen.

Prof. dr. B. Meyboom- de Jong, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Groningse Groningen, zal hem begeleiden. Een onafhankelijke commissie ziet toe op naleving van de overeenkomst. Meyboom zal na een jaar een bindend oordeel geven over de werkwijze van Schat. Als dat negatief uitvalt, zal de arts zijn praktijk op 1 augustus 1997 neerleggen. Het RZG neemt het negatieve oordeel over Schat van de Commissie Toezicht “uiterst serieus”, evenals het oordeel van collega-zorgverzekeraars De Friesland en ANOZ.

Een woordvoerder van het RZG zegt evenwel dat de Groninger zorgverzekeraar zich een eigen mening wil vormen, omdat er geen twijfels waren over de kundigheid van de Friese arts. Bovendien wil het RZG de patiënten van Schat niet in de kou laten staan.

Het RZG nodigt De Friesland en ANOZ uit om zich aan te sluiten bij de nu gesloten overeenkomst. Maar dat is uitgesloten, zegt directeur S. Wielenga van De Friesland. “Dat zou betekenen dat we twijfelen aan ons eigen beleid. We hebben jarenlang geprobeerd om Schat te laten voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een arts gesteld mogen worden.” Hij vindt het een slechte zaak dat het RZG nu een contract met Schat heeft gesloten. “De kwaliteit wordt grof onderuit gehaald. Het RZG negeert een negatief advies van de branche-organisatie Zorg Nederland over Schat. Men gaat bovendien wel erg lichtzinnig om met het negatieve oordeel van de Commissie van Toezicht.” Hij betwijfelt of het Schat nu ineens wel zal lukken een adequate waarneemregeling te krijgen, omdat hij daarvoor de Districts Huisartsen Vereniging nodig heeft. En die wil niet meer met hem samenwerken. “Maar we wachten af. Ik moet nog zien of het lukt.”

Volgens de woordvoerder van de RZG is de overeenkomst met Schat gebonden aan strakke voorwaarden. “Meyboom is een autoriteit in deze regio. Als zij zich hier niet voor wilde inzetten, waren wij dit contract niet aangegaan.”