Reclame teakhoutpolis gelaakt

ROTTERDAM, 1 AUG. Ohra moet beleggers in teakhout duidelijker wijzen op de risico's van hun investering. De verzekeraar maakt in haar advertenties onvoldoende duidelijk dat het rendement ook minder kan zijn dan de prognoses die Ohra beleggers voorspiegelt.

Dat heeft het college van beroep van de Reclame Code Commissie bepaald. Het college van beroep oordeelt dat de advertenties van Ohra zowel “misleidend” als “eenzijdig en te rooskleurig” zijn geweest. Ten onrechte wekt de verzekeringsonderneming de indruk dat het rendement op de beleggingen in teakhout ten minste 14 procent zal bedragen. De dollarkoers, de houtprijs en mogelijk natuurgeweld maken voorspellingen over het rendement moeilijk, zeker over een langere periode, zo betoogt het beroepscollege, dat daarbij een vergelijking maakt met de olieprijs.

Ohra noemt het oordeel van het beroepscollege “ongenuanceerd”. Volgens de maatschappij moeten de advertenties worden bekeken in samenhang met de brochures over beleggen in tropisch hardhout. Die geven volgens haar een duidelijk en reëel beeld.

Ohra heeft in totaal zo'n 14.000 polissen voor beleggingen in teakhout verkocht, voor een totaal van 65 miljoen gulden. De verzekeringsmaatschappij is voorlopig gestopt met het produkt.

Ondanks de kritiek blijft bestuursvoorzitter drs. B. Huesmann van Ohra achter de zogenoemde Teakwood Rendementspolis staan: “Bij innovatieve projecten krijg je vaak te maken met ongenuanceerde tegenstand. Achteraf zal blijken dat er sprake is van een goed project met een hoog rendement.”

Ohra heeft steeds betoogd dat de plantages voor hardhout niet alleen financieel aantrekkelijk zijn, maar ook bijdragen aan de bescherming van het tropisch regenwoud. Een deel van de verdiensten gaat naar het Wereld Natuur Fonds.