Minister stapt op om doden in nierkliniek

WILLEMSTAD, 1 AUG. De Antilliaanse minister van Volksgezondheid, Inderson, heeft gisteren zijn ontslag aangeboden. De voornaamste reden is de dood van negen patiënten in het niercentrum Diatel op Curaçao. Gouverneur Saleh heeft hem gevraagd aan te blijven totdat een opvolger is gevonden.

Inderson verklaarde dat hij als hoogste functionaris belast met de volksgezondheid de politieke consequenties heeft getrokken. Maar hij voegde eraan toe dat zijn ontslag niet betekent dat hij schuld heeft. “Er is nog geen officieel rapport en het blijkt dat de inspectie volksgezondheid het niercentrum heeft geïnspecteerd en met gunstige rapporten kwam. Eind 1993, een jaar na de opening, meldde een van die rapporten dat het centrum volgens Europese normen functioneerde”, aldus de afgetreden minister.

Inderson zei te hopen dat de volksgezondheid nu de aandacht krijgt die ze verdient. “Volksgezondheid is op de Antillen altijd een sluitpost geweest. Er is nooit prioriteit aan gegeven, door regeringen noch door opeenvolgende parlementen.” De afgetreden minister zei dat hij er tal van keren op heeft gewezen dat de Antillen over te weinig wetgevingsjuristen beschikken. “Zelfs als die wetgeving bestond, dan beschikken wij over te weinig gekwalificeerde krachten om effectieve controle uit te oefenen.”

Premier M. Pourier noemde het aftreden van Inderson een geweldig verlies. “Hij was juist bezig met de Algemene ziektekostenverzekering, die in januari moest ingaan. Er komt nu vertraging.” (ANP)