Fraude vermoed bij failliet reisbureau

ROTTERDAM, 1 AUG. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft het vermoeden dat er frauduleus is gehandeld rond het faillissement van reisorganisator Cross Country. Volgens SGR-directeur P. Silbermann blijkt uit de administratie van het bedrijf dat de twee directeuren-aandeelhouders van Cross Country in de weken voor het faillissement voor een half miljoen gulden de kas hebben geplunderd om hun pensioenverplichtingen af te kopen.

Drie weken geleden deed de directie van Cross Country - gespecialiseerd in avontuurlijke verre reizen - een beroep op de SGR omdat het bedrijf niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Daarna heeft de SGR voor anderhalf miljoen gulden verplichtingen aan gedupeerde reizigers overgenomen van Cross Country. Vooruitbetaalde reissommen werden terugbetaald en voor reizigers die al met vakantie waren werden de rekeningen betaald. “Daarna heeft de directie van Cross Country mij tot drie keer toe verzekerd dat er een faillissementsaanvraag bij de rechtbank zou worden ingediend”, zegt Silbermann. “Maar het ziet er naar uit dat die aanvraag bewust is getraineerd. Pas gisteren is het faillissement uitgesproken.” De Haagse rechtbank heeft inmiddels een curator benoemd.

Silbermann verdenkt de directeuren van de reisorganisatie ervan dat zij de reisgelden die de afgelopen weken nog zijn binnengekomen, de zogenoemde 'pijplijngelden', ten eigen bate hebben aangewend. De SGR voelt zich bedrogen door de directie van de reisorganisatie.

Het fonds beschikt over een moeder-dochterverklaring van Eurogrove bv, de holdingmaatschappij van Cross Country. In Eurogrove zijn volgens Silbermann de financiën en het onroerend goed van Cross Country ondergebracht, maar hij betwijfelt of daar iets van over is. Het garantiefonds heeft Eurogrove gesommeerd de uitgekeerde anderhalf miljoen aan garantiegelden terug te betalen.

Volgens Silbermann heeft er van begin af aan een luchtje gezeten aan de faillissementsaanvraag van Cross Country Travels. Silbermann vindt het vreemd dat hij uitgerekend op vrijdagmiddag om kwart over vijf door directeur J. Vernooij werd gebeld. “Op een tijdstip dat je in wezen niets kunt doen. Maar omdat ons werd verzekerd dat Cross Country onmiddellijk een faillissementsaanvraag in zou dienen hebben wij dat niet gedaan.”

De snelheid waarmee Cross Country ten onder is gegaan verbaast Silbermann. “Het bedrijf bestaat 24 jaar, deed goede zaken en leek financieel solide.”