Coberco legt claim van 50 mln bij Moret

ROTTERDAM, 1 AUG. Zuivelcoöperatie Coberco in Zutphen mag het accountantskantoor Moret, Ernst & Young voor de rechter dagen om een dreigende schade van vijftig miljoen gulden af te kunnen wentelen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

Stichting SOBI bekend gemaakt. SOBI onderzoekt al enige jaren de fraude-affaire rond de inmiddels in Coberco opgegane coöperatie Heino Krause.

Eerder al heeft Coberco aan de rechter gevraagd Moret 'in vrijwaring te mogen oproepen'. Formeel moet de rechter daartoe toestemming geven. Dat is afgelopen maandag gebeurd, zo is vanochtend gebleken op een zitting bij de rechtbank van Zutphen.

Coberco nam via een fusie in 1991 de coöperatieve melkpoederfabriek Heino Krause over. In die fabriek was sinds 1985 grootschalig gefraudeerd door goedkope suiker (lactose) aan melkpoeder toe te voegen, zo is SOBI gebleken. Met die fraude is het wanbeleid van de directie gemaskeerd, zo stelt onderzoeker Lakeman van SOBI. Daardoor hebben de aangesloten boeren bij Heino Krause tientallen miljoenen guldens verloren. Voormalige leden van Heino Krause - een groep van 212 boeren - hebben SOBI in de arm genomen om die schade te verhalen op Coberco. De voormalige directeur van Heino, onder wiens leiding de fraude werd gepleegd is enige tijd geleden al gedagvaard, maar ook het accountantskantoor. Moret wordt verweten dat de accountants evidente fraude niet hebben willen opmerken. Was dat wel gebeurd, dan hadden de boeren eerder in actie kunnen komen.

De juridische procedures van SOBI hebben er intussen toe geleid dat de voormalige directeur strafrechtelijk is veroordeeld. In de affaire heeft ook de Europese Commissie aangehaakt, omdat er sprake is geweest met het ten onrechte incasseren van premies. De commissie heeft 1,8 miljoen gulden teruggevorderd bij Coberco.

Nadat SOBI met de 212 boeren Coberco heeft gedagvaard, heeft de coöperatie op haar beurt nu Moret gedagvaard. Inzet van de procedure is een schade-claim van in totaal vijftig miljoen gulden. Mochten de 212 boeren de zaak winnen van Coberco, dan kan het zuivelbedrijf op zijn beurt dat bedrag bij Moret gaan vorderen. “Duidelijk is dat Coberco zenuwachtig begint te worden,” aldus Lakeman. In eerdere instantie heeft Coberco al de voormalige bestuurders willen aanpakken door hen 'in vrijwaring op te roepen'. In de dagvaarding stelt Coberco nu, dat Moret juist die bestuurders op de hoogte had moeten brengen van de fraude. Door dat niet te doen heeft Moret 'aan Heino Krause, de mogelijkheid ontnomen daar tijdig een eind aan te maken'.