Bloed

Na de Franse rechtszaken over HIV-besmet bloed werden de veroordeelden door collega's voorgesteld als onschuldige barbertjes die moesten hangen om de volkswoede te bedaren. In Frankrijk past zo'n reactie bij een nog altijd levend Dreyfus-gevoel, maar het artikel 'Verkeerd bloed' van Wim Köhler, in NRC Handelsblad van 25 juli, toont dit verschijnsel nu ook in Nederland.

Het artikel gaat in op uitingen van dr. H. Cohen, ex-voorzitter van de commissie voor bloedproducten. Cohen bestrijdt de conclusie van de Nationale Ombudsman dat de overheid nalatig is geweest door eind '84 geen hittebeveiliging van bloedproducten te eisen. Hoewel zich in ons land zeker geen Franse toestanden hebben voorgedaan, geeft dit artikel toch een te gunstig beeld.

Köhler vertelt dat Justitie de betrokkenen niet heeft vervolgd, maar hij vermeldt niet dat daarbij sprake was van verjaring. Ook wordt niet vermeld dat Cohen al op 22 juni 1983 de staatssecretaris adviseerde om voor alle import hittebeveiliging te eisen. Waarom gold die eis dan zelfs eind '84 nog niet voor Nederlandse producten? Er wordt niet verteld dat de Groningse arts Nieweg al op 17 maart 1983 bij de geneeskundige inspectie aandrong op gebruik van hittebehandelde producten en dat men in de regio Groningen-Drente vanaf die tijd alleen nog zulke producten, uit de VS, gebruikte. Er wordt gesteld dat het vaderlandse systeem van vrijwillige donoren tot relatief weinig HIV-besmetting heeft geleid. Maar de besmetting zou hier ook hoog zijn geweest als de penetratie van het HIV niet enkele jaren had achtergelopen op die in de VS, en als de bloedproducten uit de VS niet al sinds '83 hittebeveiligd waren.

Besmetting met HIV is een tragedie voor vele honderden mensen. Toch realiseren veel van die mensen zich dat er begin jaren tachtig veel onzeker was en dat achteraf oordelen gemakkelijk is. Ook van de kant van de hoofdrolspelers uit die tragedie zou terughoudendheid op zijn plaats zijn. Cohen stelt dat hij zichzelf heeft verweten dat de overheid niet al in '83 een licentie voor het verhittingsproces heeft gekocht. Jammer dat hij het niet bij dat zelfverwijt heeft gelaten.

    • W.Th. Hermens