Arbeidsbureau verbiedt ontslag 95 thuishulpen

ENSCHEDE, 1 AUG. De directie van de instelling voor thuiszorg Enschede-Haaksbergen mag 95 thuishulpen niet ontslaan. Dit heeft het regionaal arbeidsbureau Twente bepaald. Volgens het arbeidsbureau is de noodzaak van het ontslag onvoloende aangetoond.

De directie van de instelling beraadt zich nu over de volgen de stappen, aldus een woordvoerder. Eerder kondigde de leiding van de instelling aan 225 personeelsleden te ontslaan. Na protest van werknemers en vakbonden werd dat aantal teruggebracht tot 220 en later tot 95 thuishulpen.

De bezuiniging vloeit volgens een woordvoerder voort uit een korting op het budget van de instelling en uit een nieuwe verdeling van de gelden voor thuiszorg. Daardoor moeten instellingen voor thuiszorg in het landelijk gebied geld inleveren ten behoeve van thuiszorg in de grote steden. Daarnaast, zo zegt de woordvoerder, heeft thuiszorg Enschede-Haaksbergen de afgelopen tijd meer zorg verleend dan het budget toeliet.

Het regionaal arbeidsbureau Twente vindt daarentegen dat het bedrijfseconomische belang niet duidelijk is. “Er zijn te veel losse einden”, aldus plaatsvervangend directeur A. Brink. Zo wijst zij op het extra geld dat staatssecretaris Terpstra (Welzijn) enkele weken geleden beschikbaar stelde voor problemen in de thuiszorg. Brink: “De directie heeft niet goed aangegeven hoe ze het extra geld denkt te gebruiken.” Terpstra stelde in totaal dertig miljoen gulden extra beschikbaar.

Zorgverzekeraar Oost Nederland zou inmiddels in gesprek zijn met vier thuishulp-organisaties in de regio Twente, waaronder Enschede-Haaksbergen, over eventuele fondsen voor “de meest schrijnende gevallen op de wachtlijst”, aldus de woordvoerder.

De FNV-bond Abvakabo heeft zich verheugd getoond over de uitspraak van het RBA Twente. “De werkgever is op alle gronden teruggewezen. Dat zegt toch wel iets”, aldus E. Snoey, landelijk bestuurder voor thuishulp. Al eerder erkende de Abvakabo de noodzaak tot bezuinigingen bij Enschede-Haaksbergen. Wel keerde de bond zich tegen het voornemen van de directie van Enschede-Haaksbergen om tientallen ontslagen thuishulpen terug te nemen als alpha-hulp. Een alpha-hulp is goedkoper, omdat deze in dienst is van de cliënt en niet van de instelling.