12,5 % van Fransen werkloos

PARIJS, 1 AUG. De werkloosheid in Frankrijk heeft een record bereikt: 12,5 procent. Volgens de officiële cijfers groeide de werkloosheid in juni met 22.800 mensen en bedraagt het totaal nu 3.065.600. Als werkloze parttimers (minder dan 78 uur per maand) waren meegeteld, zoals tot juni 1995 gebeurde, dan waren het 3.383.500 werklozen. Een absoluut record.

Het percentage van 12.5 werd één keer eerder gehaald: medio '94. Sindsdien beroemde de toenmalige regering-Balladur zich erop dat het met de economie dankzij haar beleid de goede kant opging. Kort na het aantreden van president Chirac en zijn regeringen-Juppé werd de trend weer omgebogen. Sindsdien is het aantal werklozen vijf procent toegenomen.

Een symbolisch hard gelag voor de drie miljoen werklozen is het nieuws dat de regering van plan is in de begroting '97 tussen 15 en 20 miljard francs (5 à 6,5 miljard gulden) te bezuinigen op banenplannen en andere werkgelegenheid bevorderende maatregelen. Die blijken weinig te helpen en veel te kosten. Een bijkomend argument is dat het aantal langdurig werklozen wel gestaag afneemt; hun aandeel in de totale werkloosheid is nu 33 procent en de plannen zijn er vooral voor hen.

De jeugdwerkloosheid daarentegen stijgt mee met de algemene trend. Het aandeel van jongeren onder de 25 is nu 24,4 procent. De werkloosheid blijft verschillende regio's van Frankrijk onevenredig zwaar treffen. In Corsica is de stijging in een jaar 16,2 procent geweest, Provence-Alpes-C<ôte d'Azur: 11,2 procent, Basse Normandie 10,5 procent. Het gunstigst komen Ile-de-France (Parijs en omstreken) en Bourgogne eraf: 0,6 en 1,9 procent toename van de werkloosheid.

Een afzonderlijk onderzoek wijst uit de werkgevers pessimistisch zijn over hun orderboeken voor het tweede kwartaal. Dat verklaart ten dele waarom de laatste maanden grote ontslagplannen elkaar blijven opvolgen. Deze week nog kondigde ook de regering aan niet te ontkomen aan snijden in de bezetting: 9000 ambtenaren-banen zullen in 1997 vervallen.