Wijers onderzoekt 5 farma grossiers

DEN HAAG, 31 JULI. Minister Wijers (Economische Zaken) gaat onderzoeken of vijf farmaceutische groothandels onrechtmatig handelen door geen medicijnen te leveren aan Caremark Apotheken BV. Dat bedrijf wil in samenwerking met Zilveren Kruis een postorderapotheek beginnen. Wijers heeft de groothandels in een brief om opheldering gevraagd.

De farmaceutische groothandels OPG, Brocacef, Interpharm, Mosadex en Centrafarm weigeren vooralsnog medicijnen te leveren aan het Amerikaanse bedrijf en de zorgverzekeraar omdat een postorderbedrijf concurrerend is voor apothekers en groothandels. Caremark heeft de minister gevraagd actie te ondernemen tegen “het misbruik dat de groothandels maken van een collectieve economische machtspositie”. Wijers heeft de bedrijven achttien vragen gesteld waarin ze openheid van zaken moeten geven.

De apothekers hebben al eerder aangegeven zich te zullen verzetten tegen de plannen van Zilveren Kruis. Ze doen op veel plaatsen al geen zaken meer met de zorgverzekeraar. In Den Haag heeft Zilveren Kruis een overeenkomst weten te sluiten met een speciale apotheek van zorgverzekeraar Azivo. Verzekerden zijn daardoor toch verzekerd van hun medicijnen.

In mei 1994 speelde een soortgelijke zaak in Nederland toen verzekeraar Geové in samenwerking met Linea Pharm en PTT Post en een Amsterdamse apotheek medicijnen via de post wilden gaan leveren. De voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Van Rooy stelde toen dat de groothandels een leveringsplicht hadden. Dat werd echter enige tijd later herroepen door het college van beroep voor het bedrijfsleven. Nadat Linea Pharm zich terugtrok van de Nederlandse markt is de zaak niet verder uitgezocht.

De apothekers in Amsterdam voeren nu ook op een andere manier strijd tegen het postorder initiatief. In advertenties in huis-aan-huis-bladen roepen de apothekers verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis op over te stappen naar zorgverzekaar ZAO. Ook hier heeft Wijers vragen over gesteld.