Voorhoeve liet Karremans bewust zonder hulp getuigen

DEN HAAG, 31 JULI. Minister Voorhoeve (Defensie) heeft het niet aangedurfd kolonel Karremans, de commandant van Dutchbat in Srebrenica, beter te laten begeleiden bij zijn optreden op 4 juli voor het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië.

Ondanks sterke aandrang van zijn naaste adviseurs om Karremans op zijn verhoor voor te bereiden, heeft Voorhoeve daartoe geen maatregelen genomen. Hij was beducht dat de slechte verhoudingen tussen zijn ministerie en de landmachtstaf nog verder belast zouden worden, zegt een naaste medewerker. De landmachtstaf was van oordeel dat Karremans de zaak gemakkelijk alleen kon klaren. Voorhoeve wilde niet tegen de wensen van de landmacht ingaan.

Karremans getuigde voor het tribunaal dat hij 'weinig informatie had gekregen over wat er met de moslims uit het veilige gebied Srebrenica was gebeurd'. Hij was druk geweest met het vertrek van zijn eigen mannen en met het verzamelen van het materieel. Hij had geen verdere navraag gedaan naar het lot van de moslims. Naar schatting drie- tot vijfduizend moslimmannen werden vermoord of staan te boek als vermist.

Na afloop noemde Voorhoeve de getuigenis van Karremans “verbijsterend”. Het CDA heeft vragen gesteld hoe het kon gebeuren dat Voorhoeve als politiek verantwoordelijke minister zo verbijsterd was geraakt. De beantwoording van die vragen laat op zich wachten, omdat de minister tot half augustus met vakantie is.

Weliswaar kwam er na druk uit het departement nog een begeleidingscommissie tot stand, maar daar luisterde Karremans nauwelijks naar. De landmachtstaf wilde niets weten van 'enige bevoogding'. De schuld van het drama in Srebrenica lag volgens de landmacht volledig bij de Verenigde Naties, terwijl pers en politici Dutchbat hadden laten vallen. Wie nu een jaar later nog aan commandant Karremans kwam, kwam aan de landmacht. Karremans werd op een laat tijdstip nog aangeraden toch vooral Nederlands te spreken voor het VN-tribunaal, maar de kolonel zelf vond zijn Engels goed genoeg.

De landmacht was bovendien van mening dat Karremans geen hulp moest accepteren omdat hij 'vrij' tegenover het tribunaal zou moeten staan. Adviseurs van de minister achtten het van groot belang dat, na vorige fiasco's, Karremans dit keer zou worden gewezen op het belang van zijn presentatie voor het internationale forum.

    • Willebrord Nieuwenhuis