Vijf nieuwe centra voor asielzoekers

DEN HAAG, 31 JULI. Justitie neemt de komende maanden vijf nieuwe asielzoekerscentra in gebruik. In totaal kunnen de nieuwe centra ongeveer tweeduizend asielzoekers herbergen. De centra komen in Winschoten, Westerbork, Anloo, Sneek en Rotterdam.

De centra vervangen een deel van de opvangcentra die worden gesloten. Dat zijn de centra in Dordrecht, Zeist, Budel, Vledder en Leidschendam. Zij worden gesloten als de overeenkomsten tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de betrokken gemeenten aflopen. Die contracten worden gesloten op een tijdelijke basis.

De voorziene overeenkomst tussen het COA en de gemeente Rotterdam is nog niet gesloten. Het voormalige Zuiderparkhotel in Rotterdam wordt tot ongenoegen van de buurt geschikt gemaakt voor asielzoekers. In Amersfoort en Leusden komen twee nieuwe asielzoekerscentra op andere lokaties. De beide bestaande centra gaan dicht.

De bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum in de gemeente Westerbork is al begonnen. Het ligt zo'n vijftien kilometer van het kamp Westerbork dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de Duitsers. De gemeenteraad van Westerbork ging vorig jaar akkoord met de opening van het asielzoekerscentrum. Het naburige centrum in Hooghalen wordt begin volgend jaar gesloten.

Het COA heeft nu 58 centra in gebruik waarin 28.000 asielzoekers op behandeling van hun aanvraag of op een woning wachten. Verder heeft de dienst nog 72 aanvullende opvangplaatsen in hotels en pensions. Doordat het aantal asielzoekers sterk is gedaald, verwacht het COA volgend jaar minder opvangplaatsen nodig te hebben. In 1995 werden in Nederland 29.258 asielverzoeken ingediend, 44 procent minder dan de 52.576 aanvragen in 1994, zo blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van Justitie. In de eerste zes maanden van dit jaar zet die dalende trend zich voort.

Aanscherping van de vreemdelingenwetgeving in 1994 en de komst van de zogenoemde aanmeldcentra in Rijsbergen, Zevenaar en Schiphol zijn verantwoordelijk voor de afname van het aantal asielzoekers. In die aanmeldcentra worden asielzoekers van wie wordt vastgesteld dat zij 'kansloos' zijn om de vluchtelingenstatus te krijgen, binnen 24 uur direct verzocht het land te verlaten. Vorig jaar werden ruim veertigduizend vreemdelingen het land uitgezet.