Trekking premielening Kanker Instituut

Bij de 98ste trekking van de premie-obligatielening van het Nederlands Kanker Instituut is de obligatie met het nummer 264856 uitgeloot. De bezitter van deze obligatie ontvangt, inclusief de aflossing, een bedrag van één miljoen gulden.