'Hartoperaties in WKZ beëindigen'

UTRECHT, 31 JULI. Een commissie van deskundigen uit vier kinderhartchirurgie-centra wil dat het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht definitief stopt met hartoperaties. De commissie schrijft dit in een advies aan minister Borst van Volksgezondheid. Het WKZ heeft laten weten het advies “absoluut niet serieus” te nemen.

De commissie adviseert dat behalve het WKZ ook de kinderkliniek in Maastricht haar deuren sluit. Vier andere centra, in Rotterdam, Nijmegen, Groningen en het samenwerkingverband van Leiden/Amsterdam kunnen in het voorstel van de commissie blijven bestaan.

De commissie, samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (hart-, vaat- en longchirurgie), is met het advies gekomen op verzoek van minister Borst, die het huidige aantal van zes kinderhartcentra wil beperken. Borst neemt in september een besluit. Een woordvoerder van VWS beklemtoont dat het slechts één van de adviezen betreft die de minister in haar besluitvorming betrekt.

De adviescommissie baseert haar oordeel over de Utrechtse hartafdeling op een in het voorjaar verschenen rapport van de Amerikaanse deskundige prof. Quagebreur. Hij lichtte het ziekenhuis door na berichten over wantoestanden op de afdeling hartchirurgie, waar het sterftecijfer onder patientjes schrikbarend hoog bleek. Interne ruzies en een niet functionerende “infrastructuur” zouden daaraan ten grondslag liggen. Die feiten geven volgens de commissie aanleiding te veronderstellen dat “de noodzakelijke kwaliteit op korte termijn niet hersteld kan worden”.

Een grondige schoonmaak in het WKZ, waarbij de Raad van Bestuur werd vervangen en twee vermaarde buitenlandse artsen werden aangetrokken, resulteerde echter al in toestemming van het ministerie en de inspectie voor de volksgezondheid voor een herstart van het hartcentrum. Operaties mogen vanaf september weer uitgevoerd worden. Ook begint het ziekenhuis in september met de bouw van een geavanceerd nieuw hartcentrum.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het WKZ, G. Cerfontaine, heeft twijfels over de objectiviteit en de samenstelling van commissie. Hij vermoedt dat de andere hartcentra tegen het WKZ samenspannen. Een vertegenwoordiger van het WKZ moest de commissie tijdens de interne strubbelingen begin dit jaar verlaten. “De deskundigen van de vier andere klinieken hebben samen achter de tafel gezeten en besloten dat het WKZ er maar uit moest.” Ook verwijt hij de commissie de veranderingen die zijn doorgevoerd niet te hebben geïnspecteerd. (ANP)