Geldtransport België stil

BRUSSEL, 31 JULI. De Belgische minister van binnenlandse zaken, Johan Vande Lanotte, heeft tijdelijk alle geldtransporten opgeschort. Hij nam deze maatregel na de moord gisterennacht op een geldloper.

De man werd doodgeschoten door een vijftal roofovervallers, die overigens geen buit mee konden nemen. Vande Lanotte heeft de geldtransporten voorlopig verboden, omdat de veiligheidsmaatregelen volgens hem niet voldoen. Onlangs werd, na een wekenlange staking van de geldlopers, een akkoord afgesloten over betere veiligheidsmaatregelen bij geldtransporten. Vandaag overleggen Vande Lanotte, de koeriersbedrijven en de rijkswacht over nieuwe maatregelen. De bonden hebben begrip voor de drastische maatregel van de minister, maar vinden dat de stopzetting van de geldtranporten niet te lang moet duren. Zij zien vooral heil in strikte toepassing van de veiligheidsvoorschriften. Volgens de socialistische vakbond was de gisteren vermoorde chauffeur, in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken, geen vrijwilliger op het nachttransport.