EU wil harde aanpak van rundvleescrisis

BRUSSEL, 31 JULI. Europees commissaris voor Landbouw Franz Fischler heeft gisteren een pakket drastische maatregelen voorgesteld om de crisis in de rundvleessector tegen te gaan. De kosten voor de noodmaatregelen, beraamd op 2,4 miljard ecu (5 miljard gulden) voor de komende twee jaar, wil Fischler deels halen uit een verlaging van de subsidies voor de akkerbouw.

De Eurocommissaris wil de interventie in de rundvleessector (het opkopen van vlees door de commissie om prijsdaling tegen te gaan) verhogen van 400 tot 720 ton dit jaar en van 350 tot 500 ton volgend jaar. Om het aanbod van rundvlees te verminderen, stelt Fischler voor een premie verplicht te stellen voor kalveren die binnen twintig dagen na geboorte worden geslacht. Zo'n zogeheten knuppelpremie bestaat al sinds 1992 in een aantal EU-lidstaten, maar nog niet in onder andere Nederland.

Minister Van Aartsen (Landbouw) is kritisch over de plannen van Fischler. “Er bestaan ernstige bedenkingen tegen het invoeren van een premie voor het slachten van jonge kalveren. Het aanbod kalveren zou daardoor kunnen afnemen, waardoor de prijzen omhoog gaan”, aldus een woordvoerder van de minister. Verder vindt Van Aartsen niet dat het geld voor de rundvleessector structureel bij de akkerbouw vandaan mag worden gehaald.

Het pakket noodmaatregelen voorziet voorts in het opnemen van jonge stieren in het interventieprogramma, in verlaging van het maximum aantal premierechten voor stieren per land (tot ruim 150.000 voor Nederland) en in aanpassing van de steun voor de extensievere bedrijven. De maatregelen worden in september voorgelegd aan de Europese ministers van Landbouw.

Fischler sprak gisteren van een ongekende crisissituatie in de rundvleessector. Sinds Groot-Brittannië in maart meldde dat er een mogelijk verband bestaat tussen de daar heersende gekke koeienziekte (BSE) en de voor mensen dodelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob, is de rundvleesconsumptie in de Europese Unie gedaald met gemiddeld 11 procent, in sommige landen zelfs met 20 tot 30 procent. De prijzen daalden gemiddeld met 15 procent.

Pagina 14: 650 ton vlees in koelhuis

Geschat wordt dat er eind dit jaar 650 ton rundvlees ligt opgeslagen in de Europese koelhuizen. Volgens Fischler zou uitstel van actie de crisis enkel vergroten. “Deze crisissituatie vraagt om drastische maatregelen.”

De Commissie schat de kosten voor de interventiemaatregelen op 1,3 miljard ecu voor 1997 en op 1,1 miljard ecu in 1998. Het eerste jaar moet het geld komen uit opschorting met een maand van de uitbetaling van premies aan telers van oliehoudende zaden, zodat die uitgaven niet vallen onder de begroting van 1997. Voor 1998 moet het benodigde geld deels komen uit de verlaging van de hectaretoeslag in de graanteelt met 7,3 procent.

Fischler ontkende gisteren de beschuldiging van Duitse diplomaten dat hij de gekke koeiencrisis zou gebruiken om besparingen door te voeren in de graanteeltsector. “Dat is niet waar”, aldus de Eurocommissaris gisteren tijdens een persconferentie. “We moeten deze crisis het hoofd bieden.” Fischler wees er op dat hij vorige week tijdens de landbouwraad de ministers heeft gevraagd met voorstellen te komen waar hij het geld voor de noodmaatregelen vandaan moet halen. “Maar ik heb geen suggesties gekregen.” In een persverklaring van de commissie wordt er op gewezen dat het budget voor landbouw niet kan worden verhoogd, dat de akkerbouw met 17 miljard ecu op het totale budget van 41 miljard voor 1996 het zwaarst op de begroting drukt en dat het met deze sector juist beter gaat dan voorzien.

    • Birgit Donker