Dunning maakt PvdA-selectie Tweede Kamer

DEN HAAG, 31 JULI. De medicus dr. A.J. Dunning gaat voor de Partij van de Arbeid een commissie leiden die kandidaten moet selecteren voor de volgende Tweede-Kamerverkiezingen, in mei 1998. Dunning is aangezocht door het partijbestuur. De andere leden van de commissie moeten nog worden aangetrokken.

Dunning, emeritus-hoogleraar cardiologie van de Universiteit van Amsterdam, vervulde tot nu toe in de PvdA geen vooraanstaande rol. Twee jaar geleden werd hij als opvolger van oud-minister E. van Thijn voorzitter van het curatorium van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting. Hij beschouwt zichzelf als iemand die “op afstand en zonder politieke ambitie” onafhankelijk kan adviseren, zei hij vanmorgen.

De commissie-Dunning heeft de opdracht op zoek te gaan naar PvdA'ers die over ruime maatschappelijke ervaring beschikken. In overleg met de partijleiding en de fractie zal hij eerst vaststellen hoe het profiel van de nieuwe fractie eruit moet zien, voor hij met het eigenlijke scoutingwerk begint. Zelf vindt hij dat de fractie “breed geworteld moet zijn in de samenleving”.

Vier jaar geleden, bij de samenstelling van de huidige PvdA-fractie, leidde de scouting van een adviescommissie tot een ingrijpende vernieuwing van de fractie. Een flink aantal Kamerleden moest wijken voor een nieuwe lichting, van wie een deel naast het Kamerlidmaatschap ook actief bleef in zijn eigen beroep. Dit geldt onder meer voor de econoom Van der Ploeg en de medicus Oudkerk. Ook trok de commissie gericht een aantal kandidaten uit de vakbondswereld aan, zoals vice-voorzitter Vreeman en ex-FNV-bestuurder Adelmund.

De commissie-Dunning moet eind '97/begin '98 kandidaten voorleggen aan het partijbestuur, dat daarna een advieslijst opstelt. Vervolgens stelt het congres van de partij de definitieve volgorde vast.

Bij de VVD leidt oud-senator D. Luteijn de commissie die de partij adviseert over de samenstelling van nieuwe Tweede-Kamerfractie. Luteijn is actief in de landbouwwereld. Vier jaar geleden verrichtte de inmiddels overleden oud-minister G. van Aardenne het scoutingwerk. Zijn commissie recruteerde een flink aantal nieuwelingen.

Niet bekend

Bij D66 is ook nog geen commissie gevormd die moet adviseren over de kandidatenlijst. Afwijkend van de andere partijen kent D66 een procedure waarbij zonder tussenkomst van partij-instanties ieder lid vrij is zich kandidaat te stellen en de leden ook de volgorde van de lijst bepalen. Vier jaar geleden gaf een commissie onder leiding van KPN-topman W. Dik een oordeel over de kwaliteiten van de kandidaten.

    • Kees van der Malen