DSM positief over 1996 ondanks daling van winst

AMSTERDAM, 31 JULI. Het chemieconcern DSM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto winst behaald van 208 miljoen gulden. Dat is een daling van 38 procent ten opzichte van de winst van 337 miljoen gulden in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Niettemin handhaaft DSM zijn prognose dat 1996 een 'goed' jaar zal worden voor het chemieconcern. De winst over het eerste halfjaar komt uit op 413 miljoen gulden, 40 procent minder dan de 693 miljoen gulden die in de eerste helft van 1995 werd verdiend. Bij DSM werken ruim 18.000 mensen, van wie 10.200 in Nederland.

Het resultaat dat DSM vanmorgen publiceerde was in lijn met de verwachtingen op de beurs, waar de ramingen voor de halfjaarwinst uiteenliepen van 381 miljoen gulden tot 463 miljoen gulden. Het aandeel DSM steeg op de Amsterdamse effectenbeurs vanmorgen met 1,50 gulden tot 155 gulden rondom het middaguur.

De winst per aandeel daalde over het eerste halfjaar met 27,5 procent. Dat de daling van de winst per aandeel lager uitvalt dan de winst is het resultaat van een aandelentransactie die DSM begin dit jaar uitvoerde. De 20 procent aandelen die de Staat nog in het concern had werden voor 600 miljoen gulden teruggekocht, waarna cumulatief preferente aandelen werden uitgegeven. Omdat het aantal uitstaande gewone aandelen 20 procent lager uitvalt, komt de winst per gewoon aandeel structureel hoger uit.

De financieel bestuurder van DSM, L. Ligthart, toonde zich vanmorgen positief over de resultaten. Het concern maakt op het eigen vermogen nu een rendement van 16 procent en dat is boven de maatstaf van gemiddeld 15 procent die DSM zichzelf stelt.

Vorig jaar haalde DSM zelfs een rendement van 20 procent, maar dat kwam volgens Ligthart door de destijds zeer gunstige prijzen voor chemische produkten, waardoor de winstmarges bij DSM hoog waren. Na het dalen van de prijzen tegen het jaareinde signaleert DSM overigens dat de prijzen zich in het eerste kwartaal hebben hersteld, vooral bij kunststoffen, en dat deze trend zich in het tweede kwartaal heeft voortgezet.

De omzet in de eerste helft van dit jaar daalde met 2 procent tot 5,19 miljard gulden, maar dat is geheel toe te schrijven aan de lagere verkopen in het eerste kwartaal. Met name de omzet in koolwaterstoffen en polymeren liep terug, van 2,53 miljard gulden tot 2,06 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat van deze divisie ging omlaag van 592 miljoen gulden tot 72 miljoen gulden. Het onderhoud van Nafta-kraker 4, een belangrijke pijler van de produktie, was daar debet aan, zeker omdat de werkzaamheden uitliepen.