Conferentie over terrorisme spreekt 25 maatregelen af

PARIJS, 31 JULI. Met hernieuwde vastberadenheid en 25 concrete afspraken voor versterkte samenwerking hebben de zeven belangrijkste industrielanden plus Rusland een nieuwe fase aangekondigd in de strijd tegen het terrorisme in de wereld.

Op de aan terrorisme gewijde conferentie van de 'G-7+1' hebben ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken gisteren in Parijs de tegenstellingen toegedekt die bestaan tussen de Verenigde Staten en Europa over het aanpakken van met name genoemde landen die terrorisme steunen.

Terwijl de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Charette, en de Amerikaanse minister van Justitie, Janet Reno, in Parijs het belang van een gezamenlijke aanpak onderstreepten, sprak president Clinton in Washington openlijk over de verschillen in beoordeling. “Ik denk dat andere landen vroeger of later tot het inzicht zullen komen dat je eenvoudig niet overdag zaken kan blijven doen met landen die 's nachts middelen fourneren aan terroristen die onschuldige burgers doden”, aldus de president. “Ik denk dat andere landen uiteindelijk ons standpunt zullen delen.”

In de wandelgangen maakten met name de Fransen duidelijk dat achter het verschil in tactiek een keihard handelsconflict schuilgaat. De Amerikaanse Amato-Kennedy-wet wil buitenlandse bedrijven straffen die voor meer dan 40 miljoen dollar per jaar investeren in de olie- en gasindustrie in landen als Libië, Irak en Iran. Door met die landen diplomatieke èn handelscontacten te blijven onderhouden hebben met name Duitse en Franse bedrijven op de Amerikanen marktaandelen veroverd waarvan de waarde in de honderden miljoenen guldens loopt.

De G-7+1 (de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan en Rusland) riepen alle andere staten op hun 25 afspraken te volgen. Zelf namen zij zich voor intensiever samen te werken bij alle soorten van informatie-uitwisseling, zowel over de nieuwste groeperingen en hun terreurtechnieken en financiering als over preventie- en opsporingsgegevens. Veel aandacht trok de afspraak van de groep dat het verspreiden van terroristische instructies en handleidingen via Internet zal worden aangepakt.

Een belangrijke afspraak in het licht van de recente golf bomaanslagen in de wereld is het voornemen explosieven te voorzien van een soort 'stempel van herkomst', waardoor de bron van het gebruikte materiaal na afloop te herleiden valt.

    • Marc Chavannes