Bewijsmateriaal Parijs in opdracht vernietigd

PARIJS, 31 JULI. De juridische verwikkelingen van burgemeester Tibéri van Parijs zijn er niet eenvoudiger op geworden.

Het weekblad Le Canard Enchaîné bericht vandaag dat twee van zijn medewerkers kort geleden de kaartenbakken en computerschijven hebben geledigd om de justitie te dwarsbomen. Hierop staat een gevangenisstraf van enkele jaren.

De ambtenaren, die zelf naar de politie zijn gestapt, zeiden in opdracht te hebben gehandeld. Volgens het weekblad zou onder meer een lijst met schijn-werknemers van de gemeente zijn gewist, mensen die op de loonlijst stonden zonder dat zij in werkelijkheid arbeid verrichtten. Dit is een techniek om vrienden en helpers van de politieke leiding te bedanken.

Het is mogelijk dat ook andere pijnlijke gegevens zijn verwijderd. Diverse rechters van instructie doen al geruime tijd strafrechtelijk vooronderzoek naar de gang van zaken bij onderdelen van de gemeente Parijs.

Jacques Chirac, die ruim een jaar geleden tot president werd gekozen, was daarvoor twintig jaar burgemeester van de hoofdstad geweest. In die tijd bereikte zijn RPR-partij vrijwel de alleenheerschappij in Parijs. Met name de financiering van de sociale woningbouw in Parijs en omliggende departementen heeft in die periode geleid tot allerlei politiek-financiële affaires, die nog lang niet allemaal zijn berecht.

Le Canard vermoedt dat het gewiste bewijsmateriaal vooral pijnlijk zou kunnen zijn voor de president, al was de huidige burgemeester Tibéri al jarenlang wethouder en vertrouweling van Chirac. Volgens het blad stonden ten tijde van Chirac wel driehonderd zogenaamde adviseurs op de loonlijst van Parijs. Onder hen waren vrienden en relaties uit het 'politieke hof van Chirac-land', en echtgenotes, weduwes en kinderen van zulke weldoeners. Ook mensen die uitsluitend partijwerk verrichten waren als gemeente-ambtenaar aangesteld. Verschillenden daarvan zouden nu werken op het Elysée of Matignon, de zetel van de eerste-minister.

    • Marc Chavannes