Voorzichtige formulering van de resolutie onder druk van Frankrijk; V-Raad keurt staatsgreep Burundi af

NEW YORK, 30 JULI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren alle partijen in het conflict in Burundi opgeroepen zich “terughoudend” op te stellen. In een verklaring veroordeelt de Raad de “acties die ertoe geleid hebben dat de constitutionele orde in Burundi is omvergeworpen” en zegt hij het te “betreuren” dat de leiders, “zowel militairen als burgers”, hun geschillen niet via de daarvoor bestaande procedures hebben kunnen oplossen.

Alle betrokken partijen “moeten zich onthouden van elke daad of verklaring die de crisis kan verdiepen”.

Volgens waarnemers bij de Verenigde Naties heeft de laatste dagen achter de schermen een groot debat over de tekst van de resolutie plaatsgehad. België en Duitsland zouden voorstander zijn geweest van een scherpere veroordeling, Frankrijk daarentegen zou zich hebben uitgesproken voor een gematigde tekst. Op instigatie van Parijs dringt de raad in de resolutie bij de nieuwe militaire machthebbers slechts aan op “herstel van de grondwettelijke regering en het constitutionele proces” zonder verder aan te geven wat dit in de praktijk betekent. Een sterkere formulering, aldus Parijs, zou de Hutu-rebellen in Burundi sterken in hun plannen om de nieuwe machthebbers te bestrijden.

Een woordvoerder van de volkerenorganisatie zei gisteren dat het VN-rapport over de mislukte coup van het leger in 1993, die destijds tot bloedbaden onder zowel Hutu's als Tutsi's leidde, sinds vrijdag ingezien kan worden door de leden van de raad. In Burundi zelf bestaat grote belangstelling voor de inhoud van het rapport omdat daarin zou staan dat de nieuwe leider van het land, Pierre Buyoya, een grote rol bij de coup gespeeld zou hebben.

Een woordvoerder van het Burundische leger heeft gisteren toegegeven dat militairen vorige week dertig Hutu's hebben vermoord als vergelding voor een aanval van Hutu-rebellen op de koffieplantage Gitega in Midden-Burundi. Volgens de woordvoerder was het aantal van dertig doden niet zo veel “omdat er erg veel (Hutu-rebellen red.) waren”. Enkele uren later herriep de woordvoerder zijn uitspraken overigens omdat die bij nader inzien nog bevestigd zouden moeten worden. Volgens inwoners van het gebied kwamen er bij de moordpartij van het leger veel meer Hutu's om het leven.

Woordvoerders van de Hutu-partij FRODEBU hebben gisteren opnieuw onderstreept dat er geen sprake van is dat de partij deel gaat uitmaken van een door de militaire machthebbers gevormde regering. “Buyoya slaagt er misschien in om een paar Hutu's te vinden om zich bij hem te voegen (in een nieuwe regering, red.) maar ze zullen nooit de leiders van FRODEBU daartoe bereid vinden”, aldus de in Kenia verblijvende Pierre-Claver Nahimana, de voormalige Burundische minister van Landbouw.

De nieuwe Burundische leider, Buyoya, is vanmorgen naar de hoofdstad van Oeganda, Kampala, vertrokken naar wordt aangenomen voor overleg met de Oegandese president, Museveni. Deze is een goede vriend van Buyoya en wil geen harde sancties tegen het nieuwe Burundische bewind. Morgen bespreekt een aantal buurlanden van Burundi de staatsgreep in de Tanzaniaanse stad Arusha. (AP, AFP, Reuter)