Verlies taxfree kost Schiphol omzet

ROTTERDAM, 30 JULI. Schiphol vreest tientallen miljoenen gulden aan inkomsten te derven als het belastingvrij winkelen van de Europese luchthavens verdwijnt. “Zonder belastingvrij winkelen zou een groot deel van onze inkomsten wegvallen, zo'n 17 procent”, zegt een woordvoerster van Schiphol.

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk af van de tax free-verkoop binnen de Europese Unie en heeft hierover gisteren een rapport uitgebracht. De controle op de aankoop van belastingvrije artikelen die binnen de Europese Unie laat volgens de Commissie zeer te wensen over.

De commissie voelt er niets voor de belastingsvrije aankopen verder aan te moedigen. Ze weigert het maximumbedrag, nu 90 ecu (189 gulden) per persoon, te verhogen. Integendeel, Brussel wil dat handelaren en lidstaten zich voorbereiden op de afschaffing van belastingvrije verkopen binnen de EU. Die maatregel moet op 1 juli 1999 ingaan. Daartoe hebben de ministers van Financiën al in november 1991 besloten.

“De plannen zijn al sinds 1991 bekend, maar in principe hopen we dat het niet doorgaat”, aldus de woordvoerster van Schiphol. “Met andere luchthavens samen proberen we de Commissie op andere gedachten te brengen.” De afschaffing zou een enorme klap voor de werkgelegenheid betekenen, waarschuwt de internationale confederatie van ondernemingen in belastingvrije artikelen IDFC. In de bedrijfstak zijn binnen de EU onegveer 100.000 mensen aan het werk.

Zonder grenscontroles is een effectief toezicht op de verkoop van dit soort artikelen onmogelijk, concludeert commissaris Mario Monti (interne markt) naar aanleiding van het rapport. De huidige situatie verstoort de concurrentie tussen de belastingvrije en de gewone winkels. Dat geldt met name voor rederijen en luchtvaartmaatschappijen die lang niet in alle gevallen hun klanten het belastingvrij winkelen bieden. “De situatie in de meeste landen is verre van bevredigend”, aldus Monti.

Volgens het rapport wordt er onvoldoende gecontroleerd of een passagier niet te veel heeft aangekocht. De belastingdienst houdt nauwelijks toezicht op de handel zelf. Bovendien zijn de artikelen vaak net zo duur als in de niet-belastingvrije winkels.

(IDFC) zegt dat er sinds het onderzoek van de commissie al veel verbeterd is. De organisatie, waarbij zo'n 500 bedrijven, luchthavens en vliegtuigmaatschappijen zijn aangesloten, dringt aan op verder overleg om de effectiviteit van de controle te bevorderen. Ze wil de duty free-handel overeind houden.

De sector, die in de gemeenschap een jaarlijkse omzet heeft van ongeveer 9,3 miljard gulden, drijft voor driekwart op aankopen van reizigers die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, zegt David Zimmer, IDFC-directeur Europese zaken. “Het is een krachtige, bloeiende business, die de afgelopen drie jaar met 19 procent is gegroeid”.

Hij wijst erop dat niet alleen winkeliers en leveranciers in moeilijkheden komen bij afschaffing van belastingvrij winkelen, maar ook luchthavens en veerdiensten. Volgens hem zullen straks de passagiers de rekening moeten betalen voor de maatregel via een verhoging van de prijzen voor tickets. De organisatie heeft de hoop nog niet opgegeven dat zij de Commissie ervan kan overtuigen om het duty free-systeem in stand te houden. “Er zijn meer uitzonderingen op de regels van de interne markt”.