Vergoeding voor te lang wachten op plaats tbs-kliniek

DEN HAAG, 30 JULI. Veroordeelden die langer dan zes maanden moeten wachten op een plaats in een tbs-kliniek hebben recht op een schadevergoeding van Justitie.

De Haagse rechtbank heeft een schadevergoeding toegekend aan twee terbeschikkinggestelden die ruim een jaar op hun behandeling in een tbs-kliniek wachtten omdat er geen plaats voor hen was. Tot het moment dat er voor hen een tbs-plaats beschikbaar was verbleven zij in een gewone strafinrichting. Door de wachtlijst overtrof die overbruggingsperiode de celstraf waartoe zij waren veroordeeld.

De rechtbank bepaalde dat Justitie in dergelijke gevallen na zes maanden vijftig gulden per dag schadevergoeding moet betalen aan deze veroordeelden. Na tien maanden wordt dat bedrag verhoogd tot honderd gulden per dag. De twee gedetineerden die hun zaak voor de rechter brachten krijgen van het ministerie van Justitie een bedrag van twintigduizend gulden.

Het departement beraadt zich op dit moment nog over de vraag of het in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank. Volgens Justitie wachten ongeveer 175 terbeschikkinggestelden, mensen die door de rechter tot een verplichte psychiatrische behandeling zijn veroordeeld, op dit moment op een plaats in een tbs-kliniek. De gemiddelde wachttijd is elf maanden.

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag heeft geen directe gevolgen voor de 175 wachtenden. Degenen die een schadevergoeding willen van het ministerie van Justitie zullen hun zaak voor de rechter moeten brengen.

Het departement is bezig met de uitbreiding van de capaciteit voor terbeschikkinggestelden. De komende jaren zijn 362 extra plaatsen gepland, onder meer in Amsterdam, Avereest, Venray en Poortugaal. Verder is een werkgroep actief die bestudeert of wachtenden alvast kunnen worden overgeplaatst naar een gevangenis of huis van bewaring in de buurt van de kliniek waarvoor ze zijn geselecteerd.

Op die manier kunnen ze in de cel alvast worden behandeld door hulpverleners uit de tbs-kliniek waar ze naartoe gaan als er een plaats vrijkomt.

De uitbreiding van het aantal tbs-plaatsen is onderdeel van de vergroting van de totale capaciteit van het gevangeniswezen.