Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte

De Prins Bernhard Fonds Prijs voor Geesteswetenschappen is dit jaar toegekend aan de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) te Leusden. De ISVW krijgt de prijs, waaraan een bedrag van 100.000 gulden is verbonden, omdat ze zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de filosofie, aldus de jury.