Stellingen

Het kan geen toeval zijn dat het zeewater rond een typisch Bounty-eiland zoveel lijkt op spoeldrank.

M. DANSER, Universiteit van Amsterdam

Het feit dat vele conflicten hun oorsprong in godsdienst vinden, komt de geloofwaardigheid van godsdiensten niet ten goede.

J.P. VINCKEN, LU Wageningen

Het woord 'scholengemeenschap' heeft er, in het licht van een aantal recente gebeurtenissen, een wrange betekenis bijgekregen.

F.W. CORDEWENER, Rijksuniversiteit Groningen

Het is een wijdverbreide misvatting dat minder openheid tot minder roddelen leidt.

A. BOLCK, Rijksuniversiteit Groningen

Het sterk toegenomen bezoek aan filmhuizen houdt wellicht verband met het steeds stompzinniger worden van het aanbod op de televisie. Zo kan de verloedering van het omroepbestel toch nog bijdragen aan de cultuurparticipatie van de Nederlandse bevolking.

C.J.M. VAN EIJCK, Katholieke Universiteit Brabant

Het overtuigen van boeren om duurzaam te boeren zal pas echt lukken wanneer er op duurzame wijze ook 'goed geboerd' wordt.

A. NIEUWENHUYSE, LU Wageningen

De top van een glansrijke carrière is slechts dan bereikt, wanneer men na het begaan van kapitale fouten wordt beloond met een gouden handdruk.

N.H.P. CNUBBEN. LU Wageningen