Serviërs weren partijen federatie

SARAJEVO, 30 JULI. De Bosnische Serviërs willen in 'hun' Servische Republiek in Bosnië bij de verkiezingen in september geen partijen toelaten uit de andere helft van Bosnië, de moslim-Kroatische federatie. Dat standpunt heeft tot een nieuw conflict geleid met de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE, die toezicht houdt op de verkiezingen.

Zeventien Bosnisch-Servische partijen die aan de verkiezingen deelnemen besloten zaterdag op een conferentie dat partijen van de moslims en Kroaten geen kandidaten mogen opstellen in de Servische Republiek, omdat het om “buitenlandse” partijen zou gaan. De Bosnische Serviërs onderstrepen aldus hun standpunt, dat de Servische Republiek een soevereine staat is.

Dat is in strijd met het vredesakkoord van Dayton, dat Bosnië omschrijft als een eenheidsstaat, bestaande uit twee territoriale eenheden, de Servische Republiek en de moslim-Kroatische federatie - eenheden die voor elkaar geen 'buitenland' kunnen zijn.

De OVSE onderzoekt de besluiten van de partijenconferentie, omdat ze die voorlopig nog alleen uit de media kent.

Maar volgens een woordvoerster van de OVSE in Sarajevo, Joanna van Vliet, is elke beslissing om partijen uit de andere entiteit uit te sluiten, illegaal. “Politieke verklaringen en beleid waarmee de door Dayton gegarandeerde status van Bosnië als eenheidsstaat met twee met elkaar verbonden sectoren wordt aangevochten, zijn illegaal en kunnen worden bestraft”, zo zei ze gisteren. “Elke partij die is geregistreerd en genoeg handtekeningen overlegt kan in het hele land meedoen. Daar bestaan geen vraagtekens over.” Ze zei dat alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen een verklaring hebben ondertekend waarin ze hebben beloofd zich aan het vredesakkoord te zullen houden.

Overigens is het de vraag hoe kandidaten van buiten de Servische Republiek gevestigde partijen op het grondgebied van de Bosnische Serviërs campagne kunnen voeren. De NAVO-vredesmacht IFOR heeft laten weten hen niet te zullen beschermen als ze dat doen en de ongewapende VN-politie heeft slechts een toezichthoudende rol.

Volgens IFOR en de OVSE zal de veiligheid van de kandidaten moeten worden gewaarborgd door de plaatselijke politie - die in de Servische Republiek wordt gecontroleerd door de Bosnisch-Servische autoriteiten. (Reuter)