Prof.dr. P.W.C. Akkermans

Prof.dr. P.W.C. Akkermans is herbenoemd tot rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Akkermans is sinds 1993 rector magnificus van deze universiteit. Met de herbenoeming wordt zijn rectorschap verlengd met drie jaar tot 31 augustus 1999.