Privé-gebruik auto

In NRC HANDELSBLAD van 26 juli staat een artikel over de fiscale positie van de auto met chauffeur en de regeling die ter zake geldt voor bewindslieden, een en ander naar aanleiding van een uitspraak van het hof in Arnhem.

Voor de goede orde bericht ik u dat belanghebbende tegen die uitspraak beroep in cassatie heeft ingesteld, zodat het nog niet zeker is dat hij de bijtelling voor privé-gebruik in aanmerking moet nemen; bovendien meldt u dat 24 procent van de cataloguswaarde van de auto moet worden bijgeteld bij het inkomen indien bewindslieden 'hun' auto voor vakantiedoeleinden gebruiken. Op grond van een uitspraak van hof 's-Hertogenbosch behoeft dat echter niet meer dan 20 procent te zijn, omdat het 24 procent-forfait door dat hof onverbindend is verklaard (tegen welke uitspraak de staatssecretaris van Financiën overigens cassatie heeft aangetekend).

    • P. Kavelaars