Optimix doorstaat beurscrisis goed

Optimix, een beleggingsfonds voor met name vermogende particulieren, heeft de crisis die de effectenbeurzen de afgelopen weken heeft geteisterd goed doorstaan. De intrinsieke waarde van het fonds is sinds begin juli met slechts 2,5 procent gedaald tot 466 gulden, terwijl de aandelenkoersen internationaal zo'n 6 procent onderuit zijn gegaan.

De reductie bleef beperkt dankzij het gebruik van futures op de AEX-index. Dat zijn financiële instrumenten waarmee het risico van verdere koersdalingen/stijgingen kan worden beperkt.

Eind juni had Optimix, dat belegt in beleggingsfondsen, het totale beheerde vermogen van 139 miljoen gulden voor 55 procent geïnvesteerd in aandelen. Door indexfutures te kopen konden de aandelenbeleggingen voor ongeveer 30 procent worden afgedekt. Obligaties en onroerend goed kregen ultimo juni respectievelijk 5 en 10 procent toebedeeld. De rest was liquide.

Het ging Optimix in de eerste zes maanden van dit jaar voor de wind. De keuze voor aandelen - met name van Nederlandse bedrijven - deed de intrinsieke waarde per aandeel 11,7 procent stijgen tot 478 gulden. Over geheel 1995 steeg de waarde van participaties slechts 11,5 procent.