Ogentest

In het artikel 'Onderzoek: automobilist ziet niet goed' (24 juli) staat één juiste opmerking: “Uit een studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uit 1988 komen mensen met minder optimale visuele prestaties niet systematisch meer voor bij ongevallen.”

Dat wisten we natuurlijk allemaal al. Ongelukken ontstaan door onvoorzichtigheid en door onveilige wegen. Toch bevelen de onderzoekers (op grond van volstrekt ontoereikende argumenten) aan, de huidige keuringseisen te herzien.

Maar die keuringseisen zijn al overtrokken! Dat komt omdat aan het oog haast alles kwantificeerbaar is en gemakkelijk is te meten. Een drankzuchtige woesteling(e) met een adelaarsblik is in het verkeer gevaarlijker dan een evenwichtig mens (m/v) met zwakke ogen. Maar een karakter kan men niet eventjes keuren en dus moet het oog er bij de rijbewijskeuring aan geloven. Een hoge gezichtsscherpte is in het verkeer ongetwijfeld prettig maar het belang ervan wordt overschat.

Het voornaamste voordeel van een goede gezichtsscherpte in het verkeer is, dat men reeds op afstand de verkeersborden kan lezen. Dat is nuttig als men in een onbekende streek rijdt, op een snelweg waar men niet even kan afremmen, en onder ongunstige omstandigheden van weer of tegenlicht. Maar iemand die de weg kent, een forens bijvoorbeeld, of een oud mensje dat van de boerderij naar het dorp moet om inkopen te doen, heeft geen scherpe blik nodig.

Het is bedroevend dat de Stichting Veilig Verkeer Nederland zich door het plaatsen van billboards met het motto 'Zien is overleven' voor het karretje van een brillenfirma heeft laten spannen en de automobilist misleidt.

    • Oud-Hoogl. Oogheelk
    • Prof.Dr. R.A. Crone