Koper van huis stapt vaker naar rechter

Kopers van een huis moeten steeds vaker een beroep op de rechter doen, omdat bouwers hun klachten niet serieus nemen. Dit constateert de Vereniging Eigen Huis in het juridisch jaarverslag over 1995. De meeste klachten en problemen waarmee de leden aanklopten, hadden betrekking op gebreken aan een nieuwbouwwoning.

In 171 gevallen moest de rechter worden ingeschakeld of moest de vereniging onderhandelen om de problemen op te lossen. Hiermee was een financieel belang gemoeid van 12 miljoen gulden.

Volgens Eigen Huis worden kopers vaak het slachtoffer van de arrogante houding van bouwers. In plaats van hun fouten toe te geven en te herstellen, proberen bouwers tegen beter weten in onder hun verantwoordelijkheden uit te komen. Zo kostte het uiteindelijk tien jaar en de nodige juridische procedures, voordat een bouwbedrijf het voegwerk aan een appartementengebouw wilde herstellen. Het uitbetalen van een schadevergoeding wegens te late oplevering, gebeurt volgens Eigen Huis ook zelden of nooit vrijwillig. Meestal bestrijdt de bouwer dat hij in gebreke is gebleven en probeert hij de schuld van de vertraging op anderen af te schuiven.

Eigen Huis stelt vast dat bouwers het vaak niet zo nauw nemen met de uitvoering volgens het oorspronkelijk ontwerp. Afwijking van het bouwplan zonder overleg met de kopers komt geregeld voor. Zo werden de daken van 27 huizen in afwijking van het bestek in twee kleuren uitgevoerd. Na bemiddeling van Eigen Huis en onder dreiging van een kort geding werd de fout hersteld.In totaal verstrekte de Vereniging Eigen Huis vorig jaar 108.000 juridische adviezen aan zijn leden.