IMF: 500 mld dollar per jaar zwart geld

WASHINGTON, 30 JULI. Jaarlijks komt meer dan 500 miljard dollar (830 miljard gulden) aan zwart geld terecht op de internationale financiële markten. Het gaat om geld afkomstig van onder meer handel in drugs en wapens, van prostitutie en omkoping. Dat zijn de conclusies van een studie van twee economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het bedrag vertegenwoordigt twee procent van de waarde van de wereldproduktie. De IMF-economen, Vito Tanzi en Peter Quirk, erkennen dat het moeilijk is het exacte bedrag te bepalen, maar ze zijn er van overtuigd dat 500 miljard dollar nog een voorzichtige schatting is.

Bij het witwassen van zwart geld wordt een scala aan financiële instrumenten benut, waaronder de omstreden “derivaten” (opties en termijncontracten). Volgens de economen zijn de stromen zwart geld zo omvangrijk, dat zij kunnen leiden tot destabilisering van delen van de economie in landen waar het kapitaal wordt geïnvesteerd.

Fraudeurs die geld willen witwassen volgen een andere logica dan bonafide beleggers. Ze kijken in de eerste plaats naar het gemak waarmee ze hun kapitaal kunnen kwijtraken, en niet zozeer naar het hoogste rendement. Dergelijke beleggingen, die in de ogen van de markten onlogisch zijn, kunnen het financieel-economische beleid op nationaal niveau destabiliseren via beïnvloeding van de wisselkoers en het rentepeil.

Op internationaal niveau kunnen dergelijke onverklaarde kapitaalstromen van de ene naar de andere markt andere beleggers meeslepen en zo een sneeuwbaleffect veroorzaken, aldus de studie.

Volgens de IMF-economen moet bij de strijd tegen het witwassen van zwart geld strakker de hand worden gehouden aan de aanbevelingen van de (G-7).

(AFP)