Frankrijk wil 9.000 ambtenaren kwijt

PARIJS, 30 JULI. De Franse regering wil volgend jaar tussen 8 en 9.000 ambtenaren kwijt zien te raken. Dat betekent dat één op de vijf ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan niet worden vervangen. De bevriezing van de ambtenarensalarissen in 1996 blijft gehandhaafd.

Met deze beslissing erkent premier Juppé impliciet het gelijk van Alain Madelin, die in september '95 moest opstappen als minister van financiën omdat hij het noodzakelijk achtte dat de salarissen bij de overheid werden bevroren èn de personeelsomvang beperkt. De vakbonden onstaken over Madelins opstelling in een woede, waar Juppé voor week.

De voorgenomen inkrimping van het personeelsbestand betekent een reductie van 1,5 procent van het rijksoverheidsapparaat. Eén op de vijf werknemers in Frankrijk is ambtenaar. De maatregel moet een bezuiniging van 1,5 miljard francs (500 miljoen gulden) opbrengen. De vakbonden hebben al laten weten dat zij in het najaar fel van leer zullen trekken: zij verzetten zich tegen iedere aantasting van de openbare dienst en zij vechten de bevriezing van de lonen over '96 aan, al was het maar om herhaling voor '97 te voorkomen.

Volgens een onlangs bereikt akkoord met de bonden kunnen ambtenaren ( met minstens 37,5 jaar dienstjaren) op hun 58-ste met pre-pensioen gaan. Daarmee worden 10.000 extra banen voor jongeren gecrëeerd. Volgens premier Juppé houdt de genomen beslissing dan ook allerminst in dat de overheid werkloosheid voortbrengt. Frankrijk heeft met meer dan 12 procent een van de hoogste werkloosheidscijfers in Europa.

Een kwart van de aangekondigde inkrimping moet uit de begroting van onderwijs komen, terwijl 51 procent van de rijksambtenaren bij het onderwijs werkt. Daarmee is het onderwijs relatief ontzien, al pleitte minister Bayrou voor een nul-beslissing - in zijn ogen al een aderlating vergeleken bij de uitbreiding in 1996 met 3000 banen wegens het grote aantal probleemscholen in achterstandswijken. Het ministerie van financiën geeft het goede voorbeeld door 1700 banen te schrappen.