De weg naar 'binnen' (2)

Het artikel van Marjoleine de Vos naar aanleiding van het blijkbaar nog voorkomende verschijnsel dat mensen op hun knieën naar een hooggelegen kerk kruipen, eindigt met de opmerking: “er zijn andere, intelligentere wegen naar boven. Eens kijken hoe hoog we komen”. Wat dat betreft is er interessant nieuws voor haar.

Een andere, intelligentere weg is namelijk die van de procestheologie. Daarbij blijkt er tegenwoordig op een totaal nieuwe manier over God te kunnen worden gedacht. Ieder die heden ten dage zinvol over geloof wil praten en schrijven zou zich eerst op de hoogte moeten stellen van wat deze universele theologie inhoudt.

Het onlangs verschenen boek van Ton Koevoets, met de toepasselijke titel God tegenwoordig, dat perspectieven opent voor een wezenlijk nieuwe geloofsverantwoording, biedt daartoe een geschikte gelegenheid.

    • Ben Crul Sr