De weg naar 'binnen' (1)

Marjoleine de Vos sprak van “een intelligentere weg naar boven” om zich af te zetten tegen de ietwat bekrompen manier waarop gelovigen (zonder lidwoord) door hun herders de wacht wordt aangezegd, al zegt ze het niet op die manier (20 juli).

Wel zegt ze: “Het is een beetje raar om iedereen die belangstelling heeft voor het geloof...meteen te verplichten zelf te geloven”. Als ze gelijk heeft - en van mij màg ze - dan is het 'raar' geloof te verplichten aan mensen die géén belang stellen in geloofszaken.

Waarom wil De Vos 'naar boven'? Ze moet hier blijven. De intelligentere weg leidt niet naar boven, maar 'naar binnen'. Haar “..bijvoorbeeld, Israel..” verraadt een discrepantie. Alsof er behalve Israel nog enig ander land als voorbeeld zou kunnen dienen, aan geloof inhoud te geven.

Zonder het 'bijvoorbeeld' was haar stellingname verantwoord geweest, ofschoon betwijfeld moet worden of ze de draagwijdte beseft, van haar uitspraak: “Israel [...] is niet hetzelfde als [...] haar politiek”. Haar on-besef op dit punt (Israel) hangt samen met het feit dat ze geen onderscheid maakt tussen 'religie' en 'godsdienst', al scheelt het maar een haartje. Met intelligentie heeft dit alles weinig uit te staan.

    • E.G. Talens